• Issuu

Tadeusz Miczka

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Prowadzi badania i zajęcia w kraju i za granicą z zakresu teorii i historii filmu, telewizji i nowych mediów oraz komunikacji społecznej. Opublikował 11 książek, w tym 2 poświęcone kinu włoskiemu: 10000 kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku (1992) oraz W Cinecitta i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku (1993). W 2011 roku wydał książkę O śmierci na ekranie.

Książki tego autora: