• Issuu

Roland Barthes

(12 listopada 1915 Cherbourg – 25 marca 1980 Paryż)
Francuski krytyk literacki, pisarz, główny przedstawiciel strukturalizmu i poststrukturalizmu francuskiego, teoretyk semiologii. Wykładowca College de France. Ważniejsze dzieła: Mitologie, Imperium znaków, S/Z, Przyjemność tekstu, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Fragmenty dyskursu miłosnego.

Książki tego autora: