• Issuu

Halina Krukowska

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, założycielka i wieloletni kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Inicjatorska i redaktor naczelna serii „Czarny romantyzm". Interesowała się zwłaszcza ciemną stroną istnienia w poezji romantycznej, związkami poezji i nocy, wyobraźnią romantyków. Jest autorką m.in. Ciemnej strony istnienia w poemacie Malczewskiego, Czarnego romantyzmu Goszczyńskiego, Nocnego universum w myśli romantycznej Zygmunta Krasińskiego