• Issuu

Marcin Kaleciński

(ur. 1969)
Jest historykiem sztuki nowożytnej, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym doktoryzował się w roku 1998 na podstawie pracy "Muta praedicatio". Historyzm i archaizacja w malarstwie włoskim w latach 1563–1685. W swoich badaniach skupia się z jednej strony na zagadnieniach atrybucyjnych i ikonograficznych nowożytnego malarstwa europejskiego (między innymi systematycznie publikuje nieznane dzieła ze zbiorów kościelnych), z drugiej zaś podejmuje kwestie protestanckiej sztuki świeckiej, zwłaszcza w kontekście recepcji antyku.