• Issuu

Karol Olgierd Borchardt

Urodził się w 1905 roku w Moskwie, zmarł w 1986 w Gdyni. Kapitan żeglugi wielkiej, marynista, legenda Gdyni. Ukończył Szkołę Morską w Tczewie, od 1936 roku pływał jako kapitan żeglugi wielkiej, między innymi na pokładach „Daru Pomorza” i „Polonii”. Po wojnie uczestniczył w tworzeniu polskiego szkolnictwa morskiego – był dydaktykiem najpierw w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego, następnie w Technikum Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (1951–1954) i w gdyńskiej Szkole Rybołówstwa Morskiego (1954–1968), a od 1 września 1968 do listopada 1970 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Pozycję najbardziej cenionego polskiego pisarza marynisty zapewniły mu przede wszystkim książki Znaczy Kapitan i Krążownik spod Samosierry.