• Issuu

Wilhelm von Humboldt

(1767–1835)
Niemiecki krytyk literacki, filozof i językoznawca, brat Aleksandra, przyrodnika i podróżnika. Minister i dyplomata w służbie Królestwa Prus. Reformator niemieckiego szkolnictwa. Założyciel uniwersytetu w Berlinie, nazwanego później Uniwersytetem Humboldtów.