• Issuu

Krystyna Wydżga

(ur. 1941)
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka, publicystka, redaktor m.in. „Przyjaciółki” i „Stolicy” oraz działów literackich i teatralnych pism polonijnych, współpracownik agencji „Interpress”. W młodości zainteresowania sceniczne realizowała w warszawskim zespole „Gawęda”. Studia polonistyczne i teatrologiczne pod kierunkiem Tadeusza Siwerta ukończyła pracą na temat komedii Adama Grzymały-Siedleckiego. Od 35 lat mieszka w Kalifornii. Jest założycielką polsko-amerykańskiej fundacji „Arcadia”, która od lat wspiera projekty naukowe, teatralne, filmowe, muzyczne i literackie. Autorka albumu Nad dachami Sopotu oraz wspomnień Diabeł w mieście aniołów. Odbywa artystyczne podróże po Europie i Azji. 

Książki tego autora: