• Issuu

Georges Didi-Huberman

(ur. 1953) 

Francuski filozof i historyki sztuki, wykładowca École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, wybitny badacz teorii obrazów. Opublikował około trzydziestu książek. Z jego bardzo bogatego dorobku na język polski zostały przetłumaczone dotąd zaledwie: Obrazy mimo wszystko (Images malgré tout, Éditions de Minuit, 2004) oraz Strategie obrazów – Oko historii 1 (L’Œil de l’histoire – Tome 1 : Quand les images prennent position, Éditions de Minuit, 2009), Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki (Devant l’image. Questions posées aux fins d'une histoire de l'art, 2011), Kora (Écorces, 2013) i Papiery-fotografie (Papierers-photos, 2019).