• Issuu

Sabina Kruszyńska

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Historii Filozof ii Nowożytnej. Interesuje się szczególnie myślą francuską. Publikuje prace z zakresu filozof ii religii, filozof ii nauki i filozofii kultury. Autorka między innymi książki Benjamin Constant – filozof religii i tłumaczka pracy Konstanta O religii (w serii Biblioteka Klasyków Filozofii). 

Książki tego autora: