• Issuu

Durs Grünbein

Urodził się w roku 1962 w Dreźnie. Najwybitniejszy poeta niemiecki średniego pokolenia, autor dziesięciu tomów wierszy (utwory antyczne publikował m.in. w zbiorach Nach den Satiren – 1999 i Erklärte Nacht – 2002), kilku książek eseistycznych, przekładów Ajschylosa i Seneki. Laureat wielu nagród, w tym prestiżowej Nagrody Büchnera (1995). W Polsce znany głównie z tomu esejów Wulkan i wiersz (przekład Jakuba Ekiera, 2010) i prezentacji w „Literaturze na Świecie” (1998, nr 3; 2011, nr 7–8). Mizantrop na Capri (2005) jest pierwszą książką poetycką Grünbeina w polskim przekładzie. Mieszka w Berlinie.