• Issuu

Maria Kalinowska

Historyk literatury, profesor na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz – do 2014 roku – w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka książek o literaturze romantycznej: Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności (1989), Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej (1994), Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji (2003). Współredaktor wielu prac zbiorowych, m.in. o Mieczysławie Limanowskim, o polskim hellenizmie i filhellenizmie. „Agezylusz” Juliusza Słowackiego. Glosy stanowi kontynuację prac autorki poświęconych wizji Grecji w twórczości Słowackiego: w roku 2011 w tej samej serii ukazał się tom zatytułowany Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Glosy.