• Issuu

Franz Lang

(1654–1725) 
Niemiecki jezuita, nauczyciel retoryki, gramatyki i poetyki w kolegiach jezuickich, profesor teologii, autor licznych utworów teatralnych oraz tekstów poświęconych sztuce scenicznej.

Książki tego autora: