• Issuu

Oskar Schlemmer

(1888–1943)
Niemiecki malarz i teoretyk sztuki, profesor Bauhausu w Weimarze. W roku 1921 został wykładowcą tej uczelni, a w latach 1923–1929 kierował jej pracami teatralnymi. Autor Das Triadische Ballet (1923), największego osiągnięcia teatralnego Bauhausu. Jego prace wywarły duży wpływ na rozwój nowoczesnego baletu. Jako malarz tworzył uproszczone obrazy figuralne o jasnym kolorycie, stanowiące rodzaj studiów na tematy przestrzenno-kompozycyjne. Był też twórcą reliefów ze szkła, drutu i gipsu.