• Issuu

Andrzej Woziński

Historyk sztuki. Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Narodowym w Poznaniu, od 2002 pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na późnogotyckiej rzeźbie i malarstwie w Prusach oraz na obszarze nadbałtyckim. Autor licznych prac na ten temat. Stypendysta Uniwersytetu w Rennes i Instytutu Herdera w Marburgu. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Książki tego autora: