• Issuu

Lidia Burska

(1953-2008)

Historyk literatury, krytyk literacki, eseistka, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Współredaktorka książek krytycznych, autorka wielu szkiców, rozpraw i recenzji, między innymi Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Awangarda i inne złudzenia to jej rozprawa habilitacyjna, przerwana nagłą śmiercią w 2008 roku.