• Issuu

Ewa Nawrocka

Urodzona w Stanisławowie w 1942 roku, od sierpnia 1945 roku mieszkanka Gdańska. Emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005–2008 kierownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UG. Doktorat zatytułowany Idee i obrazy mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego napisała pod kierunkiem Marii Janion. Autorka książki Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej (2002). Współredaktorka tomu Czytanie Szekspira (2004).