• Issuu

Kazimierz Musiał

Skandynawista, pracownik Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997–2002 pracował w Instytucie Europy Północnej Uniwersytetu im. Humboldtów w Berlinie, gdzie uzyskał doktorat za rozprawę Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Modernisation. Opublikował wiele artykułów na tematy dotyczące tożsamości, rozwoju społecznego oraz polityki regionalnej w obszarze Europy Północnej. Ostatnio koncentruje się na reformach polityki publicznej i szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. Pozostałe zainteresowania badawcze dotyczą dyplomacji publicznej państw skandynawskich i relacji kulturalnych, politycznych i ekonomicznych w regionie bałtyckim.

Książki tego autora: