• Issuu

Gérard Genette

(ur. 1930)
Francuski teoretyk literatury należący do nurtu strukturalizmu, związany z Rolandem Barthes’em i Claude’em Lévi-Straussem; jeden z najważniejszych badaczy zajmujących się narratologią. Emerytowany wykładowca literatury francuskiej na Sorbonie i w École Nationale Supérieure w Paryżu, kierownik studiów w École Pratique des Hautes Études. Opublikował między innymi: Figures I–V (1966–2002), Mimologiques. Voyage en Cratylie (1976), Introduction à l'architexte (1979), Nouveau Discours du récit (1983), Fiction et diction (1991), L'Œuvre de l'art (1994–1997), Métalepse (2004), Bardadrac (2006), Codicille (2009), Apostille (2012). Palimpsesty (1982) to pierwsza książka Genette’a ukazująca się w języku polskim.