• Issuu

Michał Kuziak

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Komparatystyki ILP). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, 2006; O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, 2007), Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim, 2001) i retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, 2005), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”). Redaktor tomów zbiorowych: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, 2002; Sztuczne raje… Używki w literaturze, 2002; Co i jak przepisać w historii literatury polskiej?, 2007; Romantyzm i nowoczesność, 2009; Słowacki postkolonialny, 2010; Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?, 2010. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001–2002). Członek rady serii wydawniczej „Polonistik im Kontent” (LIT Verlag) oraz „Czarny romantyzm” (Białystok). W Polskim Radiu Koszalin prowadził audycje poświęcone retoryce stosowanej. Współpracował z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, a także z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się edukacją. Prywatnie – uprawia wschodnie sztuki walki (kung fu), miłośnik dobrej kuchni i dobrej muzyki, najchętniej w dobrym towarzystwie, oraz wędrówek po Bałkanach.

Książki tego autora: