• Issuu

Anna Filipowicz

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej tej uczelni. Zajmuje się antropologią literatury, krytyką literacką, a także badaniami nad polską literaturą współczesną w perspektywie posthumanizmu (studia nad zwierzętami). Publikowała w licznych rozprawach monograficznych z dziedziny antropologii ciała.