• Issuu

Kalina Zabuska

Gdańszczanka, w latach 1969–1974 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kustosz Pracowni Grafiki Dawnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku (1987–2015) zajmowała się opracowywaniem zbiorów rycin, ze szczególnym uwzględnieniem cennej kolekcji Jacoba Kabruna. Z jej inicjatywy utworzono Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy – przestrzeń symbolicznej pamięci o pokoleniach gdańszczan, którzy przez stulecia tworzyli historię miasta. W 2007 roku została uhonorowana Medalem Świętego Wojciecha.

Najważniejsze publikacje: Grafika marynistyczna Reinera Noomsa zwanego Zeemanem (1612–1664) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku (1991), Straty wojenne. Kolekcja Jacoba Kabruna. Ryciny, t. I–III (2000), Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku, cz. 1 (2009), Szekspirowska dekada. Lata 1778–1788 w twórczości Daniela Chodowieckiego (2013), Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku, cz. 2: Ryciny Daniela Chodowieckiego (2015). Autorka haseł w Allgemeine Künstlerlexikon.

Kuratorka wystaw: Ryciny Daniela Chodowieckiego w kolekcji Jacoba Kabruna (Muzeum Narodowe w Gdań­sku, 2006), Rembrandt i krąg jego tradycji (Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2006, wystawa prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu, w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy oraz w Museo del Grabado de Goya w Fuendetodos w Hiszpanii), Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV i XVI wieku (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 2011).

Fot. Maciej Kostun