• Issuu

Tomasz Torbus

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, z którego został usunięty po wprowadzeniu stanu wojennego. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Hamburskim, gdzie studiował historię sztuki, etnologię i archeologię prekolumbijską. W latach 1990–1997 pisał pracę doktorską na temat konwentualnych zamków krzyżackich na terenie Prus Krzyżackich. W roku 2010 obronił pracę habilitacyjną na temat królewskich rezydencji w Polsce i na Litwie. Napisał między innymi: Die Konventsburgen im Deutschordensland Preußen (1998), Kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia, Obwód Kaliningradzki (2002), Zamki krzyżackie. Deutschordensburgen (2010). W roku 2012 we wrocławskim Muzeum Architektury odbyła się wystawa fotografii z jego licznych podróży po świecie. W tym samym roku ukazał się jego autorski album zatytułowany Twarze świata. Faces of the world.