• Issuu

Wojciech Kubiński

Wieloletni wykładowca akademicki, językoznawca, tłumacz. Stypendysta British Council oraz Fundacji Fulbrighta. Kierownik Katedry Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Autor monografii Reflexivization in English and Polish. An Arc Pair Grammar analysis (1987) i Word Order in English and Polish. On the statement of linearization patterns in cognitive grammar (1999). Współtłumaczył m.in.: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu George’a Steinera (2000) i Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli George’a Steinera (2007), Zindywidualizowane społeczeństwo Zygmunta Baumana (2008), Znaczenie końca Franka Kermode’a (2010), powieść Śmierć w Deptford Anthony’ego Burgessa (1999) i wiersze Julii Hartwig na język angielski. Współredaktor serii „Przekładając nieprzekładalne” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego) oraz „Językoznawstwo kognitywne” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego), a także tomu Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego (2003).