• Issuu

Manfred Welti

Urodził się w 1936 roku w Bazylei, tam studiował historię i języki nowożytne. Mistrzem Weltiego był Werner Kaegi, szwajcarski historyk, który zapoznał go z postacią Bonifacia. Po ukończeniu studiów w swoim rodzinnym mieście został wykładowcą na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), gdzie pracował do roku 2003. W latach 1976–1980 był dyrektorem Państwowego Archiwum Kantonu Grigioni (Szwajcaria). Swoje prace monograficzne poświęcił właśnie markizowi: Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria im Exil 1557–1597 (1976); Die Bibliothek der Giovanni Bernardino d’Oria 1517–1597. Der Grundstock der Bibliothek Danzig der Polnischen Akademie der Wissenschaften (1985); Dall’Umanesimo alla Riforma. Giovanni Bernardino Bonifacio marchese d’Oria 1517–1557 (1986).