• Issuu

Joanna Sarbiewska

(ur. 1981) 
Filozof filmu, audiowizualności i mistyki. Doktor nauk humanistycznych. Prowadzi badania interdyscyplinarne, głównie nad sztuką i kulturą audiowizualną w świetle dekonstrukcji, (post)fenomenologii i mistyki negatywnej, a także psychoanalizy ujętej postsekularnie. Publikowała  w "Kwartalniku Filmowym", "Tekstach Drugich", piśmie "Ha!art", "Kulturze - Historii - Globalizacji" i tomach zbiorowych. Jest scenarzystką i reżyserką etiudy filmowej Oglądy, opartej na motywach opowiadania Pokój Jeana-Paula Sartre'a. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim i w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni. W latach 2012-2014 wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.