• Issuu

Marek Troszyński

Filolog i historyk literatury. Pracuje w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego (Instytut Badań Literackich PAN); wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się twórczością okresu romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem dzieła Juliusza Słowackiego. Wydawca rękopisów, między innymi Juliusza Słowackiego (Raptularz 1843–1849) i Czesława Miłosza (Wiersze i ćwiczenia). Współpracownik miesięcznika „Teatr”.