• Issuu

Juliusz Słowacki

(1809–1949) 
Poeta i dramaturg, jeden z trójki Wieszczów Narodowych, zaliczany do najwybitniejszych twórców europejskiego romantyzmu. Twórca filozofii genezyjskiej, epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim.