• Issuu

Adam Czartkowski

(1881–1958) 
Botanik, historyk kultury, pedagog, edytor, publicysta i działacz społeczny. Od 1931 do września 1939 korespondent „Kuriera Warszawskiego”. Znakomicie zorientowany w stosunkach polsko-niemieckich, publikował artykuły będące żywą kroniką narastania konfliktu, który doprowadził do II wojny światowej.