• Issuu

Andrzej Macur

(ur. 14 lipiec 1945 Grudziądz)

Architekt, konserwator zabytków, członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów i Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. PP PKZ (1969–1995) autor wielu projektów i publikacji dotyczących restauracji zabytków, w 1977–1982 członek Polsko-Jugosłowiańskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Prilepie, Macedonia, 1979–1980 główny projektant restauracji i adaptacji zespołu kamienic w Tallinie, Estonia, 1983–1986 generalny projektant rewaloryzacji cytadeli w Algierze, od X. 1988 – III.1989 Kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Deir el Bahari w Egipcie, 1997–2005 Dyrektor Zarządzający SAP-Projekt w Sopocie, 1992–2011 właściciel Pracowni Autorskiej MACUR, 2007–2013 szef projektu rewaloryzacji części zespołu cytadeli w Algierze, 2013 architekt restaurator w Bureau d’Etudes d’Architecture et d’Expertise HAMOUCHE w Algierze.