• Issuu

Agata Bielik-Robson

Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz osiem książek: Na drugim brzegu nihilizmu (1997), Inna nowoczesność (2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje (2008), „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), Erros. Mesjański witalizm i filozofia (2012), The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction (2011) oraz Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (2014). Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Mieszka w Warszawie i Nottingham.