• Issuu

Piotr Seweryn Rosół

(ur. 1981)
Literaturoznawca, kurator, współzałożyciel MiTo – galerii sztuki, księgarni, kawiarni. Podwójny doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Warszawski, l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Absolwent Wydziału Polonistyki UW, Lettres modernes/Littérature française l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Stypendysta Rządu Francuskiego, Ile-de-France, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uniwersytetów w Moguncji, Bonn, Saarbrücken i Freie Universität Berlin. Laureat II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”, „Kresach”, „Twórczości”, a także tomach zbiorowych, m.in.: Gombrowicz: une gueule de classique?, Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Tekst (w) sieci, Znajome staje się przerażające/The Familiar Becomes Frightening, Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku.