• Issuu

Siergiej Stratanowski

Jedna z najważniejszych postaci w dzie­jach rosyjskiego samizdatu i wspaniałej formacji tak zwanej kul­tury nieoficjalnej. Urodził się w 1944 roku, od dziecka mieszka w Petersburgu. Ukształtował go, jak wielu rówieśników, wstrząs związany z sowieckim najazdem na Czechosłowację w 1968 roku. Poeta współredagował samizdatowe czasopisma leningradzkie: „37”, „Czasy”, „Diałog”, „Obwodnyj Kanał”, „Siewiernaja Poczta”. Od zarania współpracuje ze Stowarzyszeniem „Memoriał”. Nie­złomny w przekonaniach poetyckich, w poglądach ideowych i w po­stawie politycznej, przez całe swe twórcze życie deklaruje czynnie odpowiedzialność wobec idei wolności i humanizmu, a potwierdzeniem tej deklaracji jest jego działalność publiczna i poezja, która oddziałała na wielu młodszych poetów. Również dziś, w godzinie próby, Stratanowski – człowiek nieposzlakowany i otoczony szacunkiem – zachowuje niezłomną i mądrą zarazem postawę.

Książki tego autora: