• Issuu

Monika Rogowska-Stangret

Filozofka prowadząca badania na styku filozofii feministycznej, humanistyki środowiskowej i posthumanizmu, tłumaczka, adiunktka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Mieszka w Warszawie. Była członkinią komitetu zarządzającego europejskim projektem New Materialism: Networking European Scholarship on „How Matter Comes to Matter”, European Cooperation in Science and Technology (COST), Action IS 1307 (2013–2018). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, WUS Austria i ERSTE Stiftung w ramach programu PATTERNS Lectures oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki). Publikowała w „Feminist Theory” (2020), „Philosophy Today” (2019), „The Minnesota Review: A Journal of Creative and Critical Writing” (2017); autorka książki „Ciało – poza innością i tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej” (Gdańsk 2016, 2019); współredaktorka między innymi zbiorów „Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie” (2018) i „Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences” (2019); redaktorka działu „Praxiography*: Practices and Institutions” w piśmie „Matter: A Journal of New Materialist Research”.

Fot. A. Stangret