• Issuu

Monika Rogowska-Stangret

Absolwentka filozofii w Instytucie Filozofii UW, Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2013 roku obroniła doktorat poświęcony analizie kategorii ciała w filozofii współczesnej w IFiS PAN. Obecnie wykłada na Podyplomowym Studium Filozofii i Etyki przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz współpracuje z Instytutem Filozofii UW. Stypendystka Eberhard Karls Universität Tübingen w Niemczech, Fundacji Kościuszkowskiej, WUS Austria i ERSTE Stiftung w ramach programu „PATTERNS Lectures” oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki). Publikowała m.in. w: „Women: A Cultural Review”, „Avancie”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Etyce”, „Interaliach”, „Pracach Kulturoznawczych”, a także w tomach zbiorowych. Współpracuje z „Przeglądem Filozoficzno-Literackim” (współredagowała numer pt. Ciało, obecnie pracuje nad projektem Choroba) oraz z „Etyką”. Przełożyła na polski książkę Mit urody Naomi Wolf oraz artykuły m.in. Judith Butler, Elizabeth Grosz i Susan Sontag.