• Issuu

Włodzimierz Bolecki

(ur. 1952)
Teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, edytor, profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Autor licznych książek i artykułów poświęconych zwłaszcza polskiej prozie modernistycznej i twórczości takich autorów, jak Wacław Berent, Józef Mackiewicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz i Bruno Schulz.