• Issuu

Jerzy Jarzębski

(ur. 1947) 

Krytyk i historyk literatury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych prac poświęconych polskiej prozie współczesnej, zwłaszcza twórczości Lema, Gombrowicza i Schulza. Temu ostatniemu poświęcił książki Schulz (2000), Prowincja Centrum (2005) i Schulzowskie miejsca i znaki (2016).