• Issuu

Mira Marcinów

(ur. 1985)
– doktor psychologii i filozofka. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wykładowczyni w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ i na kierunku Clinical Psychology na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Autorka książki Na krawędzi wolności. Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego (2012). Zajmuje się głównie historią i filozofią psychiatrii oraz teorią szaleństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa.

Fot. Adam Golec