• Issuu

Małgorzata Kozubek

Filmoznawca i kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowca PWSFTViT w Łodzi. Zajmuje się m.in. psychologią odbioru filmu, społecznym wpływem kina, kulturą terapeutyczną i filmoterapią. Publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie” i „Dyskursie” oraz w tomach zbiorowych; współredaktorka monografii Polski film dokumentalny w XXI wieku (2016) i Polski film animowany w XXI wieku (w przygotowaniu). 

Książki tego autora: