• Issuu

Katarzyna Szalewska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka monografii Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim (2012), współredaktorka książek naukowych, autorka licznych artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami spacjalnymi oraz związkami między literaturą i historią.