• Issuu

Piotr Augustyniak

Myśliciel i eseista, doktor habilitowany filozofii. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011–2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor książek o filozofii Nie­tzschego, Heideggera, Lutra i Mistrza Eckharta. Badacz polskiej tożsamości i jej stosunku do nowoczesności. Ostatnio wydał m.in. Homo polacus. Eseje o polskiej duszy (2015) oraz Aporetyczna nieśmiertelność. Esej o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie (2016).