• Issuu

Grzegorz Boros

Grzegorz Boros ukończył architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku. Niedługo po studiach zorganizował kampanię na rzecz ochrony zabytkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego przy Jaśkowej Dolinie, w wyniku której w roku 1979 wpisano go do rejestru zabytków województwa gdańskiego. W kolejnych latach był autorem bądź współautorem około 20 rekonstrukcji obiektów lub fragmentów założeń architektoniczno-krajobrazowych. Prowadził własną pracownię architektoniczno-plastyczną, która realizowała projekty m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdańsku. W latach 1996–1998 zaprosił do współpracy grupę 36 autorów, przedstawicieli wielu rozmaitych specjalności, by stworzyć książkę Program ożywienia Śródmieścia Gdańska. W latach 2003–2012 pracował w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, gdzie zajmował się utrzymaniem pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska. Jest pomysłodawcą i współautorem książki Obowiązek piękna, zawierającej ilustracje z szesnasto- i siedemnastowiecznych wzorników architektonicznych, pochodzących z zapomnianego księgozbioru miejskiego starodruków PAN Biblioteki Gdańskiej.