• Issuu

Małgorzata Omilanowska

Małgorzata Omilanowska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i w Instytucie Sztuki PAN. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku. Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego, architektury inżynieryjnej i handlowej czy poszukiwania stylów narodowych i identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Członek wielu rad polskich i niemieckich instytucji naukowych i muzealnych, m.in. Germanisches National Museum w Norymberdze i Domu Historii Europejskiej w Brukseli. W latach 2014–2015 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Autorka wielu książek, m.in. Kreacja – konstrukcja – rekonstrukcja. Studia z historii architektury XIX–XXI wieku (2016), Budowanie na obcej ziemi (2016), Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów (2011), Architekt Stefan Szyller (2008), Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej (2004).