• Issuu

Felix Scherret

(1895–1950)

był gdańszczaninem z urodzenia, a ściśle mówiąc – pruszczaninem, który po studiach na początku lat 20. XX wieku wrócił do Gdańska, gdzie mieszkał do 1925 roku i pracował jako dziennikarz w redakcji liberalno-lewicowego tygodnika „Danziger Rundschau”. Rozgoryczony prowincjonalnością miasta przeprowadził się do Berlina, gdzie został już do końca życia, pracując najpierw jako dziennikarz socjaldemokratycznej gazety „Vorwärts”, potem – po przyjściu do władzy narodowych socjalistów – innych pism lub biur prasowych.