• Issuu
  • W kontekście postkolonialnego Tahiti poszukiwanie lepszej przyszłości odbywa się w logice re-konekcji, ponownego nawiązania wielowymiarowych węzłów, połączeń i relacji miedzy ludźmi, nie-ludźmi, czasem i przestrzeniami. Rehabilitacja rdzennych systemów wiedzy, symboli, mobilno­ ści i historii staje się jednocześnie projektem ekologicznym.

  • Antropologiczny opis procesów rozwojowych zachodzących we współczesnej Mongolii.

    46,75 zł