• Issuu

Małgorzata Owczarska

– antropolożka kultury, etnolożka, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, programu studiów doktoranckich Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, stypendystka programu Fulbrighta na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa w Honolulu. Prowadziła badania w Polsce, na Litwie i w Polinezji Francuskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół humanistyki środowiska, etnografii Polinezji, aktywizmu ludów rdzennych, postkolonializmu oraz antropologii mobilności. Współpracowała również przy projektach kulturalnych, społecznościowych oraz inicjatywach na rzecz klimatu z organizacjami pozarządowymi i muzeami w Polsce, Indiach i Belgii.