• Issuu

Marian Kwapiński

(ur. 1947)

– autor licznych publikacji poświęconych archeologii, historii nauki, estetyce i filozofii kultury. Doktorat z dziedziny nauk historycznych uzyskał w 1978 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1983–1991 był dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W latach 2004–2012 pełnił funkcję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.