• Issuu

Katarzyna Warska

Urodzona w 1993 roku w Iławie. Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, redaktorka i korektorka. Członkini redakcji czasopisma „Schulz/Forum”. Od 2015 roku bierze udział w realizacji projektu badawczego „Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza”. Laureatka Konkursu im. J. J. Lipskiego. W rozprawie doktorskiej kontynuuje badania nad życiem i twórczością Schulza w kontekście szkolnym.

Fot. Monika Krzemińska