• Issuu

Hans Mayer

(1907–2001)

– niemiecki literaturoznawca, krytyk sztuki i muzykolog. Po dojściu nazistów do władzy prześladowany i zmuszony do opuszczenia Niemiec. W latach 1937–1939 wykładał w paryskim Collège de sociologie. Wraz z zakończeniem wojny powrócił do kraju, gdzie pracował na Uniwersytecie Lipskim i na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze. Bogaty dorobek naukowy i pisarski Mayera obejmuje studia i eseje poświęcone m.in. twórczości Büchnera, Manna, Kafki czy Prousta. W swoich pracach Mayer nie unika także etycznego namysłu nad napiętnowaniem i dyskryminacją mniejszości, którego dotyczy na przykład zbiór Odmieńcy (wydanie polskie 2005).