• Issuu

Dobrosław Kot

– myśliciel i eseista, doktor habilitowany filozofii. Pracuje jako profesor w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stale współpracuje ze „Znakiem” i „Ethosem”. Od lat krąży pomiędzy logosem a mitem, szukając pytań, które pojawiają się na pograniczu myślenia i opowieści. Ostatnio wydał książki Myślenie dramatyczne (2016) oraz Filomit. Esej o słowie, którego nie było (2016). Pod nazwiskiem Wit Szostak publikuje utwory prozatorskie. 

Fot. Mikołaj Starzyński