• Issuu

Aneta Grodecka

— dr hab. prof. UAM; polonistka uniwersytecka; autorka książek: Słownik pisarzy i dzieł współczesnych, 2000; Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze, 2008; Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, 2009; Bańka mydlana. Artefakt w przestrzeni pamięci, 2013; Słowo i obraz w epoce multiplikacji, 2016; Umysł filologa. Studia o literaturze, mózgu i dydaktyce, 2020; podręczników oraz artykułów, które ukazywały się na łamach pism: „Polonistyka”, „Polonistyka Innowacje”, „Polski w Praktyce”, „Katecheta”, „Quart”, „Przestrzenie Teorii”, „Edukacja Humanistyczna. Rocznik Naukowo – Dydaktyczny”, „Litteraria Copernicana”, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”; jej główną domeną naukową jest pogranicze literatury i sztuk plastycznych, zajmują ją także zagadnienia z zakresu wielozmysłowości i neurofilologii.


Strona autorki: https://grodecka.home.amu.edu.pl/

Fot. portretu: Sławomir Grodecki