• Issuu

Anna Dżabagina

(ur. 1990)

Doktora, historyczka literatury, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktka w Instytucie Literatury Polskiej tamże. Była laureatką programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium „Etiuda”. Obecnie w ramach programu „Opus” Narodowego Centrum Nauki prowadzi badania poświęcone safickiej twórczości pisarek z obszarów Imperium Rosyjskiego. Publikowała między innymi na łamach „Tekstów Drugich”, „Pamiętnika Literackiego” i „Didaskaliów”. Wydała edycję debiutanckiego tomu „Głód życia” Eleonory Kalkowskiej (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2016). Pochodzi z Dolnego Śląska, mieszka w Warszawie.

fot. M. Komorowska

Książki tego autora: